X
توضیحات مدیرکل دفتر موسیقی درباره قوانین رعایت حقوق مؤلف در اجراهای صحنه‌ای

فرزاد طالبی: اگر افراد به تعهد خود عمل نکنند، طبیعتاً با آنها برخورد می‌شود

شنبه, 13 خرداد 1396

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، فرزاد طالبی (مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) درباره رعایت حق و حقوق مؤلف در اجراهای صحنه‌ای و همچنین ضوابط مندرج در دفتر موسیقی گفت: «مؤسسات برگزارکننده اجراهای صحنه‌ای و سرپرستان گروه‌ها، پیش از صدور مجوز اجرا، تعهداتی به دفتر موسیقی می‌دهند که یکی از آنها ارائه لیست قطعات اجرایی به این دفتر است و بر این اساس، آنها صرفاً مجاز به اجرای همان قطعات هستند و اجازه اجرای قطعه‌ای خارج از آن فهرست را ندارند. موضوع دیگر این است که اگر طبق تعهدی که داده‌اند، احیاناً حق و حقوق مؤلف و صاحب‌ اثر را رعایت نکرده‌ باشند، ضوابط را نقض کرده و در واقع مرتکب تخلف شده‌اند و طبیعی است که بر اساس آیین‌نامه مربوطه، با آنها برخورد شود.»

فرزاد طالبی درباره اینکه آیا قطعه «پرواز» مجوز اجرای صحنه‌ای در کنسرت محمدرضا گلزار را داشته یا نه، می‌گوید: «من درباره این موضوع خاص صحبت نمی‌کنم ولی تکرار میکنم اگر گروهی قطعه ای را بدون مجوز اجرا کند، قطعا تخلف کرده است.»

مدیرکل دفتر موسیقی درباره نوع برخورد با گروه‌هایی که به تعهد خود عمل نکرده‌اند، می‌گوید: «برخوردها انضباطی است و آنرا رسانه‌ای نخواهیم کرد و البته چنین اتفاقاتی در سال معمولاً از عدد انگشتان یک دست فراتر نمی‌روند. در حالی که سال ۹۵ چیزی حدود پنج‌هزار اجرای صحنه‌ای داشته‌ایم.»

 

منبع: موسیقی ما

چاپ
>