X

فرزاد طالبی در گذشت استاد عبدالکریم مهرافشان را تسلیت گفت

دوشنبه, 7 اسفند 1396

فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت عبدالکریم مهرافشان را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در متن پیام آمده است:

 

باسمه تعالی

کدام راه گرفتی که برگ تازه ء شوق
به بوی مهر تو آمد، به تلخ داغ تو ریخت

پذیرفتن خبر کوچ فرزانگانی که عمری
را برای اعتلای هنر این میهن عزیز سپری کرده اند؛ بی گمان تا همیشه ء ایام سخت و جانکاه است.
چهره هایی همچون استاد “عبدالکریم مهرافشان” که بیش از هفتادسال، درغوغای آرام نغمه ها و پیوند زیبایی و مهرورزی، زندگی کرده و اینک به خلوت جاودانگی پیوسته اند.
رحمت و رضوان خداوند را برای آن روح بلند ، طلب نموده و صبر و شکیبایی خانواده ی شریفش را امید می بریم.

فرزاد طالبی
مدیرکل دفتر موسیقی

چاپ
>