X

غوغای آواز و دوتار شمال خراسان در نیاوران

جمعه, 2 شهریور 1397

آخرین روز بخش نواحی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در یکم شهریور ماه با حضور هنرمندان شمال خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، در این روز که به موسیقی دوتار شمال خراسان اختصاص داشت، شرکت کنندگان راه یافته به بخش نهایی مقابل داوران نواختند. علیرضا سلیمانی، بابک راحتی، سعید طهرانی زاده و روشن گل افروز اعضای هیأت داوران دوتار نوازی شمال خراسان بودند که در کنار استاد علی غلامرضایی آلما جوقی از بخشی های پیشکسوت شمال خراسان به عنوان میهمان ویژه این روز به قضاوت پرداختند.

 

قسمت اول این روز با گروه سنی الف که به دو قسمت الف ۱ و الف ۲ تقسیم شده بود، آغاز گشت. در ابتدا متین بهادری آسی بلاغ و بعد امیر حسین حسین زاده، بهاره شریفی بوانلو و رضا محرابی ورگ از رده سنی الف ۱ با ساز شان روی صحنه آمدند. سپس نوبت به گروه سنی الف ۲ رسید. در این گروه سنی مصطفى اسلامی، فرهاد اسلامی، نیما جمشیدی، آریا صادقی قهرمانلو و علیرضا ملکی شرکت کرده و از مرحله اول داوری بالا آمده بودند.

داوران از برخی از آن ها سوالات کوتاهی می پرسیدند و می خواستند قسمتی را همراه با نواختن زمزمه کنند.

پس از استراحتی کوتاه، گروه سنی ب که دربرگیرنده هفت شرکت کننده بود به اجرای صحنه ای خود رسید. رضا سودمند، محمد عسکری، احسان علیزاده، فرشاد علی نژاد چری، بامداد غفاری، صادق غلام رضا زاده تنسوان و محمد قربان صباغ اسامی نوازندگان قرار گرفته در رده سنی ب بود.

بازه زمانی دوم به گروه سنی ج اختصاص داشت. این گروه هفت نفره برای رقابت با یکدیگر ساز زدند و یک به یک در خصوص قطعه ای که می نوازند به داوران توضیح دادند. سجاد حسین پور، محمد رحمانی، شهاب رضا زاده، سامان فیروزه، فریبرز کلانتری خاندانی، مهدی کمالی و پیمان منعمی شرکت کنندگان در این رده سنی بودند.

قسمت انتهایی آخرین روز بخش نواحی جشنواره به دوتار و آواز شمال خراسان رسید. در این قسمت چهار شرکت کننده در بخش الف، یک شرکت کننده در بخش ب و دو شرکت کننده در بخش ج حضور پیدا کردند. علی انصاری لایین، جلیل خانی علی آبادی، سید پدرام خلیق و مهدی عقیقی علی آباد به عنوان اعضای گروه سنی الف، سعید هوشمند به عنوان تنها عضو گروه سنی ب و مظاهر حدادیان و علی حیدر طلب علی آبادى به عنوان اعضای گروه سنی ج برای داوران خواندند تا مورد قضاوت قرار بگیرند.

 

آخرین روز بخش موسیقی نواحی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با موسیقی شمال خراسان به پایان رسید تا برگزیدگان این قسمت نیز در روز اختتامیه موسیقی نواحی اعلام گردند.

چاپ
>