X

عطاالله سلامیه: کسب رتبه جنبۀ اصلی جشنواره نیست

یکشنبه, 26 شهریور 1396

عطاالله سلامیه نوازندۀ دف و از اعضای هیئت داوران این بخش در مورد کیفیت و اصالت اجراها به روابط عمومی جشنواره توضیح داد.

باید در جشنواره‌های مختلف شرکت کنند

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، عطاالله سلامیه دربارۀ کیفیت و رشد اجراهای این دور از جشنواره گفت: کیفیت آثار بسیار خوب و از سال‌های گذشته بهتر بود. جوانان همه از این رویداد استقبال کردند. در سال گذشته ۸۰ اثر و امسال ۱۴۰ اثر داشتیم که در هر ردۀ سنی تنها ۸ نفر به مرحلۀ نهایی راه پیدا کردند. اگر نوازنده ای نفر اول نشد نباید ناامید شود، کسب رتبه جنبۀ اصلی جشنواره نیست. در این رویداد مهمِ موسیقی جوان‌ها در مسیر درست قرار می‌گیرند.

او در ارتباط با بیان موسیقایی و تکنیکی آثار ادامه داد: بیان موسیقاییِ آثار خوب بود، اما باید بیشتر روی این موضوع کار کنند. در سال گذشته که داور مرحلۀ نهایی بودم هم شرکت‌کنندگان خوب بودند. باید از جوانان حمایت شود و باید این راه و مسیر ادامه پیدا کند. جوانان باید در جشنواره‌های مختلف شرکت کنند و فعالیت بیشتری داشته باشند تا حرکتی برای آیندۀ آنها محسوب شود.

این داور جشنوارۀ موسیقی جوان به شرکت‌کنندگان توصیه کرد: هنر بی‌انتها و نامحدود است. هیچ کسی نمی‌تواند بگوید من هنر را تمام کرده‌ام. باید بروند و دنبال کسانی باشند که تجربه‌های زیادی دارند. جوانان از تجربه‌های آنها استفاده کنند و آن را به آیندگان منتقل کنند. این بهترین راه است. تنها به این جشنواره نباید اکتفا کنند. اگر شکستی برایشان رقم خورد، این شکست را باید شروعی برای موفقیت آینده‌شان بدانند.

او در ادامه گفت: گروه الف معمولاً نوجوان هستند و به نظرم تنها مشغلۀ فکری این ردۀ سنی، درس خواندن آنهاست. هرچه سن بالاتر می‌رود مشغلۀ فکری جوانان بیشتر می‌شود. ایران مهد هنر است، با حمایت از جوانان و هنرشان می‌توانیم به جهانیان جایگاه ایران و هنر را بشناسانیم.

سلامیه جشنوارۀ موسیقی جوان را حرکتی رو به رشد و عالی دانست و در این خصوص گفت: جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، جشنواره‌ای بیست روزه است و این در حالی است که کنسرت‌ها نهایت در پنج شب برگزار می‌شوند. به نظرم اگر بخش اول این جشنواره در نقاط مختلف ایران برگزار شود، آن دسته از جوان‌هایی که نمی‌توانند به مرکز بیایند هم فرصت خواهند داشت تا در مهم‌ترین رویداد مهم موسیقاییِ کشور شرکت کنند. به عنوان مثال رقابت هر ساز را در همان استان برگزار کنیم و اختتامیۀ همۀ آنها را در تهران تشکیل دهیم. اگر پایان روز اختتامیه پس از اعلام رأی، استادان خودشان اجرایی چنددقیقه ای داشته باشند همه به وجد می‌آیند و شیفتۀ کار خودشان می‌شوند.

مراسم اختتامیۀ یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان فردا دوشنبه ۲۷ شهریور ماه، ساعت هشت شب در تالار وحدت، برگزار خواهد شد.

چاپ
>