X

عثمان محمدپرست در بیمارستان بستری شد

دوشنبه, 4 اسفند 1399

عثمان محمدپرست خنیاگر موسیقی نواحی خراسان به دلیل خونریزی معده در بیمارستانی در مشهد بستری شد.

به گزارش نای، این خنیاگر خراسانی روز گذشته به دلیل خونریزی معده در بیمارستانی در شهرستان خواف بستری شده و سپس به بیمارستانی در مشهد منتقل شده است.

انجمن موسیقی ایران برای این استاد و پیشکسوت موسیقی آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند دارد.

چاپ
>