X

ظریف افسانه بود

یکشنبه, 18 اسفند 1398

حسین علیزاده در پی درگذشت استاد هوشنگ ظریف یادداشت کوتاهی در رثای ایشان نوشت.

به گزارش نای، در یادداشت حسین علیزاده آمده است:

زندگی را به عاشقانش سپرد

و رقص انگشتانش در حرکتند

تا از نغمه‌هایش زندگی جاری بماند

عطر عشق، عطر زندگی را

در وجودمان دمید

تا عاشق بمانیم و از یادش شاد شویم

ظریف افسانه بود…

ـــ حسین علیزاده

۱۷ اسفند ۱۳۹۸

چاپ
>