X
دفتر موسیقی اطلاعیه داد:

صدور مجوز آثار بی‌کلام و تک‌آهنگ تسریع می‌یابد

شنبه, 29 اردیبهشت 1397

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت سرعت بخشیدن به خدمات خود با بازنگری در روش‌ها و مقررات جاری، تغییراتی در سازوکار و روش‌های اداری خود داده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در این اطلاعیه آمده است:

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور احترام بیش از پیش به تخصص و تعهد هنرمندان شریف موسیقی ایران، تسهیل فضای کسب و کار، کاستن از تشریفات و موانع اداری، اعتماد به درک عمیق هنرمندان از مصالح کشور و نیز سرعت بخشیدن به خدمات خود برآن شده است تا با بازنگری در روش‌ها و مقررات جاری، تغییراتی در سازوکار و روش‌های اداری پدید آورد و با کاستن از زمان انتظار هنرمندان و مراحل اداری و فنی، در صدور مجوزهای موسیقایی تسریع نماید. بر این مبنا اعلام می‌دارد که در اولین مرحله و از تاریخ یکم خرداد نودوهفت، موارد ذیل جایگزین روند اداریِ فعلی این دفتر خواهد شد:

الف: محدودیت افراد حقیقی در ارائه‌ی تقاضای صدور مجوز تک‌آهنگ برداشته شده و از این پس افراد حقیقی می‌توانند بدون محدودیت کلیه‌ی آثار خود را برای بررسی و صدور مجوز به دفتر موسیقی ارائه نمایند.

ب: در سه حوزه‌ی موسیقی بی‌کلامِ اصیل و دستگاهی ایران، موسیقی بی‌کلامِ نواحی و موسیقی بی‌کلامِ کلاسیک، آثار کلیه‌ی آهنگسازانی که حداقل ٢ بار موفق به کسب مجوز دفتر موسیقی برای آلبوم و یا اجرای صحنه‌ای شده باشند از بررسی شورای موسیقی بی‌نیاز خواهد بود.

کیفیت گروه‌های موسیقی اجراکننده‌ی آثارِ بی‌کلامِ سه حوزه‌ی یادشده نیز به شرط آنکه مشخصات گروه در دفتر موسیقی ثبت شده، حداقل دوبار مجوز اجرای صحنه‌ای گرفته و ترکیب آن نیز ثابت مانده باشد، نیاز به بررسی در شورای موسیقی نخواهد داشت. در صدور مجوز برای آثار آهنگسازان یادشده و گروه‌های واجد شرایط، صرفاً مستندات اداری اخذ و روند بررسی‌های دیگر در زمانی کوتاه اعمال خواهد شد.

ج: نحوه صدور پروانه فعالیت استودیوهای صدابرداری به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

١. افزایش اعتبار پروانه فعالیت موقت از ۶ ماه به یک سال.

٢. صدور پروانه‌ی دائم فعالیت پس از فعالیت قانونی طی مهلت پروانه‌ی موقت (به جای پروانه‌های ۴ ساله فعلی.)

علی ترابی

مدیرکل دفتر امور موسیقی

چاپ
>