X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

شهریار صدیق: شرکت کنندگانی که سال های گذشته شرکت کرده بودند سطح کیفی خود را ارتقا داده اند

یکشنبه, 17 تیر 1397

در آستانه شروع دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان، داوران هر بخش به ارزیابی آثار ارسال شده می پردازند تا از میان آن ها برگزیدگانی را برای رقابت در این جشنواره انتخاب کنند. شهریار صدیق نیز به عنوان یکی از داوران بخش موسیقی آذربایجان جشنواره از کم و کیف این آثار به روابط عمومی آن گفت.

شهریار صدیق پس بررسی سطح آثار امسال گفت: به طور کلی می توانیم بگوییم شرکت کنندگانی که سال های گذشته شرکت کرده بودند سطح کیفی خود را ارتقا داده اند و این بسیار محسوس بود. این امر در سایه همین جشنواره رخ داده و نشان دهنده تاثیر ایجاد انگیزه در شرکت کنندگان است.

وی در خصوص نقاط ضعف و قدرت شرکت کنندگان بیان نمود: برخی از شرکت کنندگان بی اطلاع هستند و برای نخستین بار شرکت می کنند. همین امر باعث شده قطعات دیگری را اجرا کنند و یا سطح کیفی شان درخور جشنواره نباشند. می توان گفت دیگر شرکت کنندگان سطح مقبولی داشتند. تنها مشکلی که وجود دارد اطلاع رسانی است که بخاطر این که کامل انجام نمی شود ما تعدادی از نوازندگان خوب را در جشنواره نداریم. این مشکل در تبریز به طور کامل نمایان است. این موضوع شامل حال آذربایجان غربی نیز می شود. باید به این امر بیشتر توجه شود.

چاپ
>