X
معاون اجرایی انجمن موسیقی ایران خبر داد:

شعب انجمن موسیقی ایران به تفکیک استانی ثبت رسمی شدند

سه شنبه, 9 خرداد 1396

رضا دادویی معاون اجرایی انجمن موسیقی ایران از ثبت۳۳ شعبه این انجمن به تفکیک هر استان و به منظور تثبیت شخصیت حقوقی مستقل در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، معاون اجرایی انجمن موسیقی ایران در این باره گفت:این انجمن در راستای هویت بخشی بیشتر به شعب استانی و تامین زیرساخت های لازم در عرصه موسیقی و نظر به لزوم تأمین اهداف پیش بینی شده در اساسنامه انجمن موسیقی ایران در خصوص حمایت از هنرمندان و تولیدات هنری موسیقایی سراسر کشور و با توجه به لزوم تمرکززدایی در خصوص برنامه ریزی برای فعالیت‌های موسیقایی که در سراسر کشور رخ می دهد، برای نخستین بار اقدام به ثبت رسمی شعب خود به صورت تفکیکی و مجزا در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نموده است.

رضا دادویی در ادامه افزود: انجمن موسیقی ایران با شعب فعال استانی بعنوان متولی سیاستگذاری های اجرایی حوزه موسیقی در کشور  با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت غیرانتفاعی و غیر­دولتی بر اساس اهداف فرهنگی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تاسیس موسسات و مراکز فرهنگی و هنری بر طبق مشخصات و شرایط پیش­بینی فعالیت می نماید که به همت این انجمن ۳۳ شعبه آن به تفکیک هر استان و به منظور تثبیت شخصیت حقوقی مستقل تمامی شعب در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده اند.

چاپ
>