X

شبی با حضور هادی منتظری و پدرام جواد زاده در جشنواره موسیقی فجر

چهارشنبه, 25 بهمن 1402

اما در ادامه و در سانس دوم این شب که به موسیقی دستگاهی اختصاص داشت. در قسمت نخست هادی منتظری (مدرس، آهنگساز و نوازنده شناخته شده کمانچه) به همراه سروش بخشش (خواننده شناخته شده موسیقی سنتی)، قطعه آوازی تحسین برانگیزی را برای مخاطبان حاضر در سالن اجرا کردند.

آخرین اجرای شب دوم در سالن سوره حوزه هنری هم به سنتورنوازی پدرام جوادزاده، نوازنده شناخته شده سنتور با همراهی آواز محمود صالحی اختصاص داشت.

چاپ
>