X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

سیامک جهانگیری: می بایست برای استعدادهای خیلی خاص برنامه ریزی صورت گیرد

یکشنبه, 31 تیر 1397

سیامک جهانگیری در خصوص ارزیابی کمی و کیفی آثار بخش آهنگسازی جشنواره دوازدهم گفت:
از آنجایی که این قسمت، به تازگی در جشنواره جوان شکل گرفته است. احتیاج به زمان دارد زیرا در این دوره اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مناسبی از سوی برگزار کنندگان صورت نگرفته است و هنرمندان جوان ما خیلی در جریان این بخش نبودند. ولی با تمام این اوصاف ما آثار بسیار خوب و در کنار آن شاهد اجراهای ضعیف در جشنواره بودیم.
این هنرمند درادامه به تاثیر این بخش اشاره داست و عنوان کرد:

فکر می کنم بهتر بود که زودتر این بخش به جشنواره اضافه می شد. چون نیاز است که این نوع نگاه اجرایی، به این شکل را در حوزه موسیقی ایرانی در جشنواره داشته باشیم. که غایت نوازندگی در موسیقی ایرانی را مرحله بروز و ظهور برساند و خیلی خوب است که این بخش در جشنواره گنجانده شده است.
چون برای این نسل که قرار است وارد فضای حرفه ای در موسیقی ایرانی شود. می توانیم برنامه موسیقایی را به شکل مدون اجرا کنیم.
وی در ادامه افزود: جا دارد مابه ازای خروجی که جشنواره دارد می بایست برای استعدادهای خیلی خاص برنامه ریزی صورت گیرد. چون این اتفاق مهمی است که بسیاری از هنرمندان از شهرستان ها در آن حضور پیدا می کنند  که باتوجه به امکانات محدود شهرستان ها، استعدادهای بسیار ویژه ای در بین این جوانان وجود دارد و ای کاش این استعداد ها سمت و سویی مناسبی سوق داده شود چون استعداد شرط لازم است نه کافی، بدین سبب هنرمندان ما باید به مسیر درستی هدایت شوند و متوجه خواسته و اهداف شان باشند و چون شرکت کنندگان ما عموما قشر جوان و نوجوان جامعه است که تازه پا به این جریان گذاشته اند نیاز به یک هدایت و حمایت همه جانبه از نظر مادی و معنوی دارند تا بتوانند در مسیر روشنی حرکت نمایند در غیر این صورت ممکن است در میانه راه را اشتباه بروند.

چاپ
>