X

سومین شب از «برخط ماه و نوا ۳» برگزار شد

جمعه, 15 مرداد 1400

به گزارش نای در روز سوم اجراها، در ابتدا به دونوازی هومن شیرعلی نوازنده عود و ایمان جمشیدی نوازنده تار اختصاص داشت. این گروه قطعات پیش درآمد شور به آهنگسازی هومن شیرعلی، دَم‌ساز به آهنگسازی ایمان جمشیدی و هومن شیرعلی، ضربی بسته نگار و کرشمه و چند ضربی دشتی به آهنگسازی هومن شیرعلی را اجرا کردند.

اجرای دوم روز سوم، گروهی سه نفره متشکل از مجتبی عسگری آواز، ساعد کاکاوند نوازنده سه‌تار و رشید کاکاوند نوازنده تنبک بود. قطعات این گروه براساس بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی طراحی شده بود. اشعار آواز از سعدی اجرا گردید.

اجرای پایانی روز سوم به تکنوازی نیما نادری نوازنده سه‌تار اختصاص داشت و این هنرمند قطعاتی را در آواز بیات اصفهان اجرا کرد.

گفتنی‌ست؛ این فصل از برنامه‌ها در سه دوره توسط انجمن موسیقی ایران برنامه‌ریزی و به صورت ماهیانه اجرا شد. گونه‌های مختلف موسیقی از جمله موسیقی دستگاهی، نواحی و کلاسیک غربی در این دوره در جدول برنامه‌ها گنجانده شده‌اند تا از حداکثر ظرفیت هنرمندان موسیقی در سه دوره برگزاری استفاده شود.

مجموعه کنسرت‌های آنلاین در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۰ طبق جدول‌های اجرایی پخش خواهند شد.

چاپ
>