X

سلسله نشست های انجمن موسیقی استان بوشهر برگزار شد

شنبه, 8 آبان 1400

به گزارش نای ، به منظور ایجاد از سر گیری ارتباطات هنری هنرمندان موسیقی استان بوشهر و با هدف گردهمایی، تقدیر و تجلیل از بزرگان و پیشکسوتان و حضور جوانان عرصه ی موسیقی بوشهر، انجمن موسیقی بوشهر سلسله نشست های موسیقایی خود را با عنوان (نِیمه) برگزار کرد.

از روز چهارشنبه پنجم آبان ماه و با رعایت شرایط کرونایی و با حضور معدودی از هنرمندان آغاز نمود که در نخستین نشست، از چهره های پیشکسوت و همچنین جوان هنر نی جفتی نوازی در بوشهر تقدیر و سپاسگزاری به عمل آمد.
در این نشست ضمن بیان نقطه نظرات اهالی موسیقی و ابراز دیدگاه هنرمندان پس از مدت ها دوری از اجرا و کنسرت به دلیل محدودیت های کرونایی ، به نوازندگی نی جفتی پرداختند.

در پایان این نشست از هنرمندان دعوت شده توسط حماسه حق پرست، ریاست انجمن موسیقی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

چاپ
>