X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

سعید طهرانی زاده: شاهد رقابت سنگین تری نسبت به سال گذشته هستیم

پنجشنبه, 21 تیر 1397

سعید طهرانی زاده در بررسی کمی و کیفی آثار جشنواره گفت:
همه چیز تا این جای کار خوب بوده است و من فکر می کنم شاهد رقابت سنگین تری نسبت به سال گذشته هستیم. در گروه «الف» ما تعداد بسیار زیادی شرکت کننده با استعداد داشتیم. گروه «ج» که هرسال تعداد شرکت کنندگان با افت مواجه بود امسال رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرده است و علت این استقبال به نظر من، بازخوردهای جشنواره ملی جوان تا به امروز است چرا که این جشنواره به عنوان جشنواره مادر توانسته تاثیرات مثبت خود را روی شرکت کنندگان بگذارد. البته از بحث تبلیغات گسترده ای که در شهرستان ها صورت می گیرد هم نباید چشم پوشی کرد.
طهرانی زاده با اشاره به برخی اشتباهات رایج شرکت کنندگان در جشنواره تصریح کرد:
فارغ از بحث ارزش گذاری در نوآوری ها، به نظر من اساس جشنواره حفظ موسیقی است. برای این مهم، ما باید به سراغ مراجع اصلی و قدیمی درهرمنطقه برویم و از آن ها راهنمایی بگیریم و طبق آن اصول اجرا کنیم. تا این که سعی در نوآوری داشته باشیم. به هرحال این جشنواره، جایی برای نوآوری نیست و شرکت کنندگان باید سعی کنند وارد این حوزه نشوند و معمولا هم هر سال این اتفاق می افتد و برخی از روایت ها استناد به مراجع بالاتر و گذشته ندارند، به طور مثال اگر بخواهم به مراجع قدیم اشاره کنم باید از بزرگان مکتب قوچان، حاج حسین یگانه وحاج قربان سلیمانی و یا در شیروان مثل حاج حیدر، علی بخشی و… نام ببرم. بهتراست که شرکت کنندگان ما از آثاراینگونه اساتید استفاده کنند. اشتباهی که ما هر سال با آن روبه رو هستیم این است که، نوازنده قطعه ای را می نوازند که به هیچ مرجع درستی تعلق ندارد و حتی قسمت هایی را از خودش ابداع کرده است و این اصلا خوب نیست و مطابق نگاه کلی جشنواره نیست و بیشترین ضرر آن نیز متوجه خود شرکت کننده است و ما به این نکته توجه زیادی می کنیم.

چاپ
>