X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

رضا پرویززاده: شاهد هماهنگی و پشتیبانی بی نقص و در نهایت، نظم اجراها بودم.

جمعه, 15 تیر 1397

«دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان» در حالی این روزها کار خود را پی میگیرد که اساتید موسقی قرار است از میان بیش از  ۱۶۰۰ اثر ارسالی به جشنواره از سراسر کشور با انتخاب بهترین آثار و دعوت از هنرمندان منتخب، در مرداد و شهریورماه مراحل نهایی جشنواره را پیش ببرند. رضا پرویز زاده نوازنده کمانچه و عضو هیات علمی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران از دیگر داورانی است، که در کنار هنرمندان پیشکسوت به بررسی آثار می پردازد.
رضا پرویززاده درباره تغییرات آثار ارسالی به لحاظ کمی و کیفی گفت:
کیفیت آثار نسبتا بهتر شده بود و کسانی که در دوره قبل حضور داشتند امسال اجرای بهتری را ارایه داداند و البته شرکت کنندگان ضعیف هم داشتیم که به نظر من با کمی کوشش می توانند به موفقیت دست پیدا کنند. تعداد شرکت کنندگان هم نسبت به سال های قبل رشد چشم گیری داشت.
پرویز زاده در خصوص نحوه برگزاری و تاثیرجشنواره روی شرکت کنندگان به نکات مهمی اشاره داشت از جمله:
من در جریان تمام بخش های جشنواره نیستم اما در دو بخشی که به عنوان داور حضور داشتم. شاهد هماهنگی و پشتیبانی بی نقص و در نهایت، نظم اجراها بودم.
اما درباره تاثیر جشنواره باید بگویم که چنین جشنواره هایی در پیشرفت جوانان ما هم قطعا بی تاثیر نیستند. اما این که صرفا هم بگوییم، دلیل پیشرفت فقط جشنواره بوده این هم درست نیست. چون جشنواره ها می توانند، آثار دوسویه مثبت و منفی را روی شرکت کنندگان داشته باشند.
و از طرفی چون شرکت کنندگان ما قشر جوان هستند و با توجه به روحیاتشان همه دوست دارند در جشنواره صاحب مقام شوند و ممکن است نرسیدن به پیروزی در درون بعضی از آن ها احساس ناکامی و شکست به وجود آورد. به هر حال فضای جشنواره یک رقابتی را ایجاد می کند و هنرجویان در کنار هم به ارایه آثارشان می پردازند و در این بین هم ممکن است در بخش داوری هم که البته به ندرت مشکل خاصی به وجود بیاید و مزید بر علت شود. البته لازم است این نکته را ذکر کنم، در بخشی که من در آن حضور دارم هیچ گاه چنین موردی را مشاهده نکرده ام. من به شرکت کنندگان توصیه می کنم با این شکست ها کنار بیایند و برای موفقیت درسال آینده تلاش کنند و به این قبیل ناکامی ها کمتر بها بدهند.
او همچنین در رابطه با مسیر پیش روی جشنواره وتاثیرش روی بهبود نگاه به ساز کمانچه اذعان داشت:
مهم ترین تاثیری که جشنواره می تواند روی شرکت کنندگان بگذارد بحث تشویقی است. باتوجه به این که شرکت کنندگان ما جوانان هستند همین که هدف گذاری های کوتاه مدت داشته باشند. و برای سال بعد خودشان را آماده کنند و در فضای جشنواره، در حضور داوران برنامه اجرا کنند نکته بسیار مهمی است . به نظر من به عنوان یک هدف کوتاه مدت به میزان زیادی می تواند، مفید فایده باشد.در طی این چند دوره ای که من در جشنواره بودم تقریبا همه چیز خوب بود. و در بین شرکت کنندگانی که به جشنواره می آیند، هنرمندان موسیقی محلی به خصوص لرستان که ما در طی سال، با هم در ارتباطیم و در صحبت هایی که با هم داریم، تاثیر مثبت جشنواره برای خود آن ها هم محرز است.

چاپ
>