X
با اجرای کمانچۀ المیرا مردانه

ردیف ابوالحسن صبا منتشر شد

دوشنبه, 16 فروردین 1400

ردیف ابوالحسن صبا (دوره‌ی اول ویلن) با اجرای کمانچۀ المیرا مردانه و همراهی تمبک حمیدرضا برزویی از سوی مؤسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر شد.

به گزارش نای، درباره‌ی این اثر به قلم المیرا مردانه می‌خوانیم: «مروری کوتاه بر تاریخچه‌ی دو ساز ویلن و کمانچه در ایران، آمیختگی و امتزاج این دو ساز را چه در مقوله ی کارگان و نظام آموزشی و چه در مقوله‌ی نوازندگی بر ما نمایان می کند. این امر تا بدانجاست که اساتید و نوازندگان ساز کمانچه علاوه بر حوزه‌ی تخصصی ساز کمانچه، از معبر کارگان هایی که در ایران برای ساز ویلن طراحی و ارائه شده و نیز آثار صوتی به جا مانده، عبور کرده و بر اجرا و درک بهتر آنها نیز اهتمام می ورزند. پیش‌تر نمونه‌ی صوتی ردیف ابوالحسن صبا با اجرای ویلن  رحمت‌الله بدیعی به ثبت و ضبط رسیده است. اما از آنجایی که آشنایی با این مجموعه و اجرای آن برای نوازندگان ساز کمانچه لطفی کم نظیر دارد، در این اثر دوره ی اول ردیف صبا برای ویلن با ساز کمانچه ثبت و ضبط شده است.

چاپ
>