X

دیدار رئیس انجمن موسیقی استان بوشهر با مدیرعامل انجمن موسیقی ایران

چهارشنبه, 26 خرداد 1400

به گزارش نای حماسه حق پرست مدیرعامل انجمن موسیقی بوشهر درباره این دیدار گفت: هدف ارائه گزارشی بود در خصوص فعالیت انجمن موسیقی در استان بوشهر و دستاوردهایی که در این مدت این انجمن موفق به کسب و احراز یکسری موفقیت‌ها شده است.

او ادامه داد:همچنین یکسری مشکلات و معضلاتی که انجمن موسیقی در سطح استان بوشهر با آن روبه‌رو است، جهت بهبود روند و موفقیت بیش از پیش می‌تواند داشته باشد، پیشنهادات و راهکارهایی را مطرح کردیم.

وی افزود: بهبود روند انجمن‌ها، راهکارهای ممکن با شرایط کنونی از دیگر بحث های مطرح در این دیدار بود.

علی نیکنام انزابی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران ضمن تقدیر از فعالیت های مدیر این انجمن، از نهایت همکاری با این استان و دیگر استان ها در جهت بهبود شرایط خبر داد.

چاپ
>