X

دیدار اعضای انجمن موسیقی خوزستان با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

دوشنبه, 3 آبان 1395

به گزارش نای، به نقل از ایسناــ منطقه خوزستان ــ در ابتداى این نشست که با حضور اکثر هنرمندان تواناى موسیقى شهرستانهاى مختلف خوزستان تشکیل شده بود بهنام کوراوند رییس انجمن موسیقی خوزستان  ضمن خوشامد گویی به حضار  مختصر گزارشی از فعالیت‌های انجمن موسیقی ارایه کرد.

سپس حضار با معرفى مختصر خود و اشاره به مواردى از قبیل کاستى هاى موجود در چرخه موسیقى استان پرداخته و به گونه اى دغدغه هاى گذشته فعالیت خود را در این حوزه به مدیرکل جدید یادآورى کردند. همچنین متقاضى تداوم نشست هنرمندان موسیقى استان با مسئولان مربوطه شدند.

در این جلسه که بیشتر جنبه آشنایى مدیرکل با اصحاب موسیقى استان را داشت مباحث تخصصى و زیربنایى موسیقى به صورت تیتروار مورد صحبت حضار قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد که با توجه به تشکیل کارگروه‌هاى موسیقى استان  این بحث به صورت تخصصى در ژانرهاى مختلف موسیقى با بهره گیرى از اساتید واجد شرایط مورد تحلیل و بررسى قرار گیرد.

پس از نقطه نظرات حضار دکتر جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامى خوزستان با اشاره به این موضوع که فلسفه وجودى اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى حضور هنرمندان متعهد و مقبول جامعه هستند به صورت مختصر آگاهى خود را از دغدغه هنرمندان و چالش‌هایى که بر سر راه فعالیت آنها است اعلام کرد و با بیان این جمله که دست هنرمندان موسیقى استان را صمیمانه و خالصانه مى فشارم از آنها جهت بهبود کاستى‌ها، پیشبرد و رسیدن به اهداف هنر متعالى در استان یارى طلبید و عملا با هنرمندان موسیقى خوزستان همنوا شد.

وى همچنین یادآور شد که هرگز خود را جدا از قشر هنر ندانسته و نخواهد دانست.

جوروند در پایان ضمن تشکر ویژه از حضور اهالى موسیقى استان که از نقاط دور و نزدیک حضور به هم رسانده بودند وقوع آینده خوبى براى هنر على الخصوص موسیقى را در استان به حاضرین نوید داد.

چاپ
>