X
با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

دکتر علی‌اکبر صفی‌پور مدیرعامل بنیاد رودکی شد

چهارشنبه, 2 تیر 1395

صبح امروز با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران بنیاد رودکی مراسم معارفه دکتر علی‌اکبر صفی‌پور به عنوان مدیرعامل بنیاد رودکی برگزار شد.

به گزارش نای، با حکم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت دو سال علی‌اکبر صفی‌پور به عنوان مدیرعامل بنیاد رودکی منصوب شد.

در متن حکم آمده است:

«جناب آقای دکتر علی‌اکبر صفی‌پور

نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه‌ی فرهنگ و هنر، به استناد ماده‌ی ۱۲ اساسنامه‌ی بنیاد فرهنگی هنری رودکی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور هنری و مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۳/۹۵ به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی منصوب می‌شوید. توفیق روزافزونتان را از درگاه حضرت احدیت مسئلت دارم.

علی جنتی

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی

چاپ
>