X

دو پژوهشگر موسیق نواحی تقدیر شدند

چهارشنبه, 27 آذر 1398

از دو پژوهشگر موسیقی نواحی ایران به‌خاطر تلاش ویژه و تخصصی آنها در تدوین پروندۀ ثبت جهانی «مهارت ساختن و نواختن دوتار ایرانی» در سازمان یونسکو، تقدیر به عمل آمد.

به گزاش نای، دو پژوهشگر موسیقی نواحی ایران، مجتبی قیطاقی و بهروز وجدانی، توسط مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و رافتی، رییس هیئت مدیرۀ خیرین مدرسه‌ساز خراسان تقدیر شدند.

پروندۀ مهارت‌های سنتی «ساختن و نواختن دوتار ایرانی» در جلسۀ چهاردهم دوره‌ای یونسکو روز پنج‌شنبه ۲۱ آذر در کشور کلمبیا در فهرست آثار میراث ناملموس ثبت جهانی شد.

چاپ
>