X

دومین دوره آموزش “آواز ایرانى” در دانشگاه تربیت مدرس

دوشنبه, 15 مهر 1398

این دوره آموزشى از طرف دفتر آموزش‌هاى آزاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار مى‌شود. در این دوره هنرآموزان با نظام دستگاهى موسیقى ایرانى آشنا شده و دستگاه‌ها و آوازهاى موسیقى ایرانى به هنرآموزان آموزش داده خواهد شد. همچنین تکنیک‌هاى صحیح آوازخوانى، سلفژ و صداسازى به هنرآموزان آموزش داده مى‌شود.

شایان ذکر است هنرآموزان در این دوره با تصانیف فاخر و ماندگار موسیقى ایرانى آشنا خواهند شد. این دوره به صورت عملى و تئورى برگزار مى‌شود. محدودیت ثبت نام براى علاقمندان داخل یا خارج از دانشگاه وجود ندارد و همه علاقمندان امکان ثبت نام و حضور در این دوره را دارند. مدرس این دوره والا وطن‌خواه دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تئاتر دانشگاه تربیت مدرس است. در پایان دوره آموزشى از سوى دفتر آموزش‌هاى آزاد دانشگاه تربیت مدرس گواهى‌نامه‌اى براى شرکت‌کنندگان این دوره صادر خواهد شد.

این کارگاه آموزشى از تاریخ ٢٢ مهر ١٣٩٨، روزهاى دوشنبه از ساعت ۴ تا ۶ عصر در  کلاس ١٠٧، واقع در ساختمان آموزش دانشگاه تربیت مدرس برگزار مى‌شود. مدت دوره آموزشى ١٢ جلسه، که هر جلسه ١٢٠ دقیقه است. ظرفیت ثبت نام ١۵ نفر خواهد بود و چنانچه علاقمندان این دوره آموزشى بیش از این ظرفیت اقدام به ثبت نام کرده باشند، کلاس دیگرى تشکیل خواهد شد.

علاقمندان مى‌توانند از طریق سامانه اینترنتى EL.modares.ac.ir نسبت به ثبت نام خود در این دوره اقدام کنند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌هاى ٨٢٨٨٣٢٢١ و ٨٢٨٨٣٠۵٢ و ٠٩١٢١٨٧۵٠٩١ تماس بگیرند.

چاپ
>