X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

داوود جعفری امید: این رویداد به جوانان انگیزه و انرژی می دهد

جمعه, 22 تیر 1397

چند روزی بیشتر به برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان نمانده است و داوران هر بخش مشغول بررسی آثار ارسالی هستند. داوود جعفری امید نیز به عنوان یکی از داوران بخش ویولنسل حضور دارد. او پس از بررسی آثار از کم و کیف آن به روابط عمومی جشنواره موسیقی جوان گفت: جشنواره هر سال به طور قطع با سال های گذشته تفاوت پیدا می کند. به طور کلی می توان گفت خوب بوده است. می توان گفت گروه سنی ج از دو گروه الف و ب بهتر حاضر شده بود.

وی در خصوص ماهیت جشنواره موسیقی جوان و میزان تاثیر گذاری آن گفت: جشنواره موسیقی جوان بسیار اتفاق نیکویی است. بستر خوبی را برای هنرمندان عرصه موسیقی فراهم آورده است. این رویداد به جوانان انگیزه و انرژی می دهد و باعث می شود جوانان به جای هر چیز مخربی به هنر روی بیاورند. هنر کلید زندگی است و باید قدر آن دانسته شود. هنر جلا دهنده روح است.

چاپ
>