X

خودآموز تنبک تألیف محمدرضا شادمانی منتشر شد.

شنبه, 20 مهر 1398

استفاده کنندگان از این کتاب، می توانند بدون داشتن  اطلاعات درزمینه موسیقی وریتم ،باروشی بسیارساده وبدون نت وتنها باشمارش اعداد ریتمهای مورد علاقه خود را بنوازند. وحتی باسازهای دیگر همنوازی کرده وبخوانند.
باشیوه ی ابداعی نویسنده ،همراه با سی دی تصویری اجرای کلیه درسها و اجرای نمونه هایی از ضربی خوانی با استفاده از ریتمهای همین کتاب.
در این مجموعه به نمونه هایی از تصنیفها وترانه هایی که علاقمندان پس از فراگیری چند ریتم ساده از این کتاب می توانند با آنها تنبک بنوازند نیز اشاره شده .
همچنین  کتاب ” خودنوازی تنبک ” قابل استفاده برای مدرسین گرامی جهت آموزش به هنرجویان مبتدی ،خصوصا کودکان نیز می باشد .
این کتاب با مقدمه استاد و مولف گرامی آقای مجید حسابی می باشد.

چاپ
>