X
با هدف آشنایی کودکان با موسیقی و سازهای ایرانی

حمید متبسم با موسیقی ایرانی برای کودکان آهنگ می‌سازد

چهارشنبه, 9 خرداد 1397

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، تازه‌ترین اثر موسیقیایی حمید متبسم متعلق به کودکان پارسی‌زبان است و اولین تجربه آهنگساز در این زمینه بر اساس اشعاری از سینا اصفهانی است.

این اثر که شامل دوازده قطعه در مایه‌های ایرانی است، جزء معدود آثاری است که برای آشنایی کودکان با موسیقی و سازهای ایرانی تصنیف می‌شود. حمید متبسم همانند آثار سال‌های اخیرش، چون به نام گل سرخ، سیمرغ و تار و پود، در این اثر نیز روایت به هم پیوسته‌ای حول یک محور یا کاراکتر (خورشید خانوم) دارد.

در حال حاضر حمید متبسم مشغول کار بر روی این پروژه جدید است که توسط موسسه فرهنگی هنری نقطه تعریف منتشر می شود.

چاپ
>