X
با اکثریت قاطع آرا

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه‌ی موسیقی شد

دوشنبه, 26 مهر 1395

هیئت مدیره‌ی خانه‌ی موسیقی در جلسه‌ی روز گذشته، ۲۵ مهرماه، با اکثریت قاطع آرا حمیدرضا نوربخش را به عنوان مدیرعامل دوره‌ی جدید انتخاب کرد.

به گزارش نای، جلسه‌ی هیئت مدیره‌ی خانه‌ی موسیقی روز گذشته، یکشنبه ۲۵ مهرماه، با حضور داود گنجه‌ای، سیدمحمد میرزمانی (رئیس هیئت مدیره)، تقی ضرابی، هنگامه اخوان، مسعود شعاری، حمیدرضا نوربخش (از اعضای هیئت مدیره)، آذر هاشمی (بازرس) و حمیدرضا عاطفی (مدیراجرایی خانه) در ساختمان فاطمی برگزار شد.

در این جلسه پس از بررسی برخی موارد از جمله پرداخت حق عضویت اعضا، مسائل و منابع مالی خانه‌ی موسیقی و دیگر مسائل مرتبط با خانه، درباره‌ی انتخاب مدیرعامل جدید خانه‌ی موسیقی نیز بحث و تبادل نظر شد.

اعضای هیئت مدیره‌ی خانه‌ی موسیقی در این جلسه نیز در ادامه‌ی جلسات قبل به بررسی برنامه‌ها و سوابق کاندیداهای پیشنهادی برای سمت مدیرعاملی پرداختند که در نهایت هیچ‌کدام از برنامه‌ها و سوابق افراد نتوانست اعتماد اعضای هیئت مدیره را برای قبولی سمت مدیرعاملی خانه‌ی موسیقی جلب کند.

سپس اعضای هیئت مدیره‌ی خانه‌ی موسیقی با توجه به سوابق و تجربیات آقای نوربخش در زمینه‌ی مسائل اجرایی خانه او را بهترین گزینه موجود در بین کاندیداها شناخته و از وی خواستند تا مجدداً مسئولیت مدیرعاملی نهاد خانه را قبول کند.

در پایان اعضای هیئت مدیره با اکثریت قاطع آرا حمیدرضا نوربخش را به عنوان مدیرعامل جدید خانه‌ی موسیقی برگزیدند.

لازم به توضیح است که متعاقب انتخاب اعضای هیئت مدیره در تیرماه سال جاری برای انتخاب مدیرعامل جدید با توجه به امتناع آقای نوربخش برای قبولی این سمت، هیئت مدیره فرصت سه ماهه‌ای را برای بررسی گزینه‌های موجود تعیین کردند و در این مدت برنامه‌ها و سوابق اجرایی چند نفر از کاندیداها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مورد قبول هیئت مدیره قرار نگرفت.

چاپ
>