X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

حمیدرضا نوربخش: اجراها نسبت به سال گذشته از کیفیت قابل قبولی برخوردار بودند

جمعه, 22 تیر 1397

حمید رضا نور بخش، مدیرعامل خانه موسیقی و داوراین دوره از «جشنواره ملی موسیقی جوانان» کیفیت آثار این دوره از جشنواره را، راضی کننده دانست و گفت: اجراها نسبت به سال گذشته از کیفیت قابل قبولی برخوردار بودند. به خصوص در گروه «ج» و «ب» شرکت کنندگان پیشرفت خوبی داشتند اما به دلایل مختلف، در گروه «الف» ما پیشرفت چندانی نداشتیم. در مجموع و با توجه به استعدادهای که در این دوره از جشنواره حضور دارند. می توان گفت، اوضاع راضی کننده است.
او همچنین ضمن مفید دانستن، روند برگزاری جشنوارها تاکید کرد:
جشنواره ها کمک کننده هستند. یک وجه جشنواره ها استعدادیابی است، برگزاری این جشنواره در معرفی و شناساندن هنر و استعداد هنرمندانی که در گوشه و کنار کشور فعالیت می کنند موثر است. ممکن هنرمندی سال ها در نقطه ای از کشور کار کند و هیچ گاه دیده نشود. یکی از وظایف جشنواره ها از نظر من معرفی و کشف این استعداد ها است و از طرف دیگر جشنواره ها باید از نفرات برگزیده نهایت حمایت را به عمل آورد که متاسفانه در این بخش ما همیشه کم کار بودیم و کمبود حمایت های مناسب از این هنرمندان به وضوح قابل مشاهده است و نباید همه چیز، صرفا به دادن یک جایزه و تقدیر نامه ختم شود. لازم است که پس از پایان جشنواره این نسبت به بحث حمایتی توجه ویژه ای شود و نفرات برتر در یک بستر مناسب به آموزش و رفع نقایص فعالیت هایشان بپردازند. من فکر می کنم در این زمینه باید کارگروهی تشکیل شود و سایر دوستان هم نظرات شان را اعلام کنند تا به نتیجه درستی دست پیدا کنیم. کما این که ما در طول سال ها و برگزاری جشنواره های متعدد نفرات برتر زیادی داشتیم اما از سرنوشت و ادامه روند کاری شان هیچ اطلاعی نداریم. به نظر بنده اگر این بحث جدی گرفته شود ما می توانیم شاهد شکل گیری نسل نوینی در موسیقی کشور باشیم و زیر نظر پیشکسوتان و بزرگان موسیقی کارگاه هایی را برگزار کنیم، چون قطعا بزرگان ما به سرنوشت جوانان هنرمند عشق می ورزند چرا که سرنوشت موسیقی کشور به سرنوشت جوانان ما گره خورده است و باید از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده شود.

چاپ
>