X
به همت انجمن موسیقی ایران صورت می‌پذیرد:

حمایت از هنرمندان زیر ۳۰ سال برای تولید آلبوم موسیقی نواحی

سه شنبه, 12 اردیبهشت 1396

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران از تولید آلبوم‌های موسیقی نواحی ایران در جهت حمایت و معرفی هنرمندان موسیقی نواحی در رده‌ی سنی زیر سی سال با مشارکت انجمن موسیقی استان‌ها در سال ۹۶ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، بهرام جمالی، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در مورد راویان سنت شفاهی موسیقی نواحی ایران گفت: بخش اُرجینالِ حوزه‌ی موسیقی نواحی را اساتید و راویانِ سنتِ شفاهی شامل می‌شوند که نسبت این‌ها با جامعه به‌دلیل تغییر شیوه و سبک زندگی به‌تدریج کاسته شده است. این سنت به نسل‌های دوم و سوم آنها انتقال پیدا کرده و این زمینه وجود دارد که با شرایط جدیدِ جامعه ارتباط برقرار کنند.

جمالی در مورد حمایت و تولید این آثار خاطرنشان کرد: بحث معرفی آنها بسیار اهمیت دارد. در بخش موسیقیِ جوان و حوزه‌ی موسیقی نواحی به دنبال تولید آلبوم‌هایی هستیم که استعدادها و نوازنده‌های ماهر و چیره‌دست و متصل به سنت‌های شفاهی را شناسایی کنیم و آثاری به نام خود استان‌ها تولید شود که به عنوان سرمایه‌های فرهنگی همان استان در سراسر کشور معرفی شود و در فاز دوم شرایط اجرای صحنه‌ای برای آنها فراهم گردد. از این جهت، طرح تولید آلبوم براساس موسیقی نواحی با گروه سنی زیر سی سال شکل گرفت، چرا که آنها سرمایه‌های فرهنگی استان خود هستند و باید معرفی و حمایت شوند.

وی در ادامه توضیح داد: هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و در حال حاضر مترصد جمع‌آوری آثار هستیم که از طریق یک شورا بازبینی ‌شوند و در برنامه‌ی تولید قرار گیرند.

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در پایان تصریح کرد: این مهم از طریق مشارکت جمعی امکان‌پذیر است. شعب انجمن موسیقی استان‌ها، پژوهشگران و کسانی که به شکل میدانی در حوزه‌ی موسیقی نواحی با این گروه‌ سنی در ارتباط هستند می‌توانند در تسریع فرآیند انتخاب آثار بسیار مؤثر باشند.

 

چاپ
>