X

حسین رحمت اللهی: نسل جوان باید به موسیقی آوازهای خراسان بیشتر توجه کنند

شنبه, 6 آذر 1400

به گزارش نای ، حسین رحمت اللهی داور بخش موسیقی نواحی شاخه شرق و جنوب خراسان درباره تاثیر برگزاری جشنواره در ایجاد انگیزه بین نسل جوان و توجه به موسیقی بومی گفت: خوشبختانه جشنواره موسیقی جوان توانسته تاثیر بسیار خوبی در بین جوانان منطقه داشته باشد به طوری که بسیاری به موسیقی اجدادی‌شان توجه کردند و تشویق شدند که موسیقی های منطقه خود را اجرا کنند.
در واقع جوانان منطقه خراسان بواسطه شور و اشتیاقی که جشنواره موسیقی جوان ایجاد کرده ،به موسیقی اصیل منطقه خودشان نزدیک شدند.
وی ادامه داد:موسیقی نواحی هر منطقه بواسطه برگزاری جشنواره موسیقی جوان به شهرهای دیگر رفته و به نوعی باعث معرفی آن به دیگر مناطق شده است از طرفی موسیقی های بسیاری به خاطر جشنواره شناسایی شده اند و برخی مکانها که خیلی به دنبال موسیقی شان نبودند به این هنر روی آوردند و هم اکنون عرض اندام هم می کنند.

رحمت اللهی با اشاره به سطح کیفی شرکت‌کنندگان در جشنواره موسیقی جوان گفت: شرکت‌کنندگان در بخش نوازندگی بسیار رشده کرده اند اما متاسفانه در بخش خوانندگی خیر.هر چند که خوانندگی مقداری ذاتی است اما از آنجایی خوانندگی در موسیقی خراسان مقداری سخت است ورود به این حوزه برایشان مشکل است.

داور بخش موسیقی نواحی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ؛موسیقی پاپ را یکی از عوامل عدم توجه نسل جوان به موسیقی بومی منطقه خود دانست و بیان داشت:متاسفانه اکثر جوانها به موسیقی پاپ گرایش دارند و ترجیح می دهند دراین سبک خوانندگی داشته باشند تا موسیقی بومی منطقه‌شان . خیلی کم پیش‌ می آید که جوانان در منطقه خراسان به موسیقی و آوازهای بومی خود علاقمند باشند ،مگر اینکه در خانواده ای هنرمند به دینا امده باشد که اشنایی داشته باشد و گرنه کمرنگ شده است.
وی ادامه داد:این مسئله بایستی ریشه ای حل شود و من معتقدم آموزش و پرورش می‌تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد به طوری که درسی را در برنامه آموزشی بچه ها قرار دهد که آنها را از طریق آن با موسیقی اصیل منطقه‌شان آشنا کنند.

رحمت اللهی در خاتمه خاطر نشان کرد: در حال حاضر گروههای بسیاری در منطقه شرق و جنوب خراسان فعال هستند و توجه‌شان بر موسیقی بومی است اما بایستی باتشویق و آشنایی جوانان با موسیقی و سازهای اصیل، توجه آن را به موسیقی اصیل منطقه خودمان جلب کنیم.

چاپ
>