X

جشنواره‌ ملی کمانچه «تال» برگزار می‌شود

شنبه, 16 اردیبهشت 1396

جشنواره ملی کمانچه با عنوان «تال» ۱۷و۱۸ اردیبهشت سالن جاری در سالن شهید آوینی ارشاد با حمایت معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیگیری های مدیرکل ارشاد اسلامی لرستان توسط انجمن موسیقی لرستان در خرم آباد برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، این جشنواره برای دومین بار بعد از ۱۱ سال با شرکت هنرمندانی از استان های لرستان، خراسان، تهران، زنجان، کرمانشاه، خوزستان، کرمان برگزار خواهد شد. داوران این جشنواره استادانی چون درویش رضا منظمی، هادی آرزم و محمد باجلاوند هستند.
این جشنواره در قالب سه گروه سنی “الف” ۱۵ تا ۱۸ سال متولدان سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱، “ب” ۱۹ تا ۲۳ سال متولدان سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ و “ج” ۲۴ سال به بالا برگزار خواهد شد.
دومین جشنواره ملی کمانچه نوازی با حمایت معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیگیری های مدیرکل ارشاد اسلامی لرستان توسط انجمن موسیقی لرستان در خرم آباد در دو بخش نواحی و سنتی ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری در تالار شهید آوینی ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد برگزار می‌شود.

چاپ
>