X

ثبت بیش از ۱۲۰۰ درخواست تاسیس آموزشگاه هنری در سامانه

چهارشنبه, 19 آبان 1400

به گزارش نای به نقل از روابط عمومی دفتربرنامه ریزی و توسعه آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در فاصله زمانی ۲۰ آبان سال ۱۳۹۹ که سامانه آموزشگاههای آزاد هنری راه اندازی شده است تا هشتم آبان سال ۱۴۰۰، مراجعه حضوری به این دفتر کاهش بسیاری داشته است.

در راستای توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات به متقاضیان بر بستر فضای مجازی، سامانه آموزشگاه های آزاد هنری در آبان سال گذشته راه اندازی و با شیوع ویروس کرونا، سبب جلوگیری از تعطیلی خدمات این بخش شد. هم

اکنون کلیه امور مانند تائید آموزشگاه موجود، ثبت پروانه جدید ، ارتقا درجه آموزشگاه، تغییر مکان آموزشگاه، تغییر مدیر مسئول و ارائه گزارش عملکرد آموزشگاه ها و…. از طریق این سامانه انجام می شود.

از زمان راه اندازی این سامانه تاکنون تعداد یکهزار و ۲۱۹ درخواست پروانه آموزشگاه جدید و تعداد سه هزار و ۳۶۰ پروانه تائید آموزشگاه موجود ثبت و همچنین تعداد ۵۴۹ پروانه تغییر مکان ثبت و تعداد ۲۸۷ تغییر مدیر مسئول در این سامانه ثبت شده است و کلیه مجوزها به صورت الکترونیکی صادر می شود.

باراه اندازی این سامانه، گزارش عملکرد آموزشگاه های آزاد هنری به تعداد یکهزار و ۳۲۶ مورد بدون مراجعه حضوری، ازطریق سامانه ثبت شده است و به طور متوسط دو بار مراجعه حضوری برای الکترونیکی شدن پروانه موجود و چهار بار مراجعه حضوری برای درخواست پروانه جدید، از زمان راه اندازی این سامانه به حداقل رسیده و شش هزار و ۲۷۶ مورد مراجعه متقاضیان را کاهش داده است که این تعداد به غیر از تغییرات درخواست در پرونده یا ثبت گزارش عملکرد آموزشگاه های آزاد هنری است.

چاپ
>