X

تکریم و معارفه مدیرکل دفتر موسیقی برگزار شد

پنجشنبه, 2 خرداد 1398

به گزارش روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور معاون امور هنری و مدیران مجموعه معاونت، از خدمات علی ترابی در دفتر موسیقی قددرانی شد و محمد اله یاری فومنی، به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی معرفی شد.

همچنین در این جلسه، مرتضی نیک نژاد؛ معاون دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی هنری با حکم معاون امور هنری به عنوان سرپرست این دفتر معرفی شد.

در این جلسه، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای لوح، از خدمات علی ترابی قددرانی کرد و حکم محمد اله یاری؛ مدیر کل دفتر موسیقی و مرتضی نیک نژاد؛ سرپرست دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری را به آنان اعطا کرد.

سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه، با قدردانی از علی ترابی گفت: ترابی در ۱۴ ماه فعالیت، به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی زحمت کشید و پس از این در کنار ما خواهد بود و در حوزه دیگری که مورد علاقه ایشان است در مجموعه معاونت امور هنری از خدماتشان بهره می گیریم.

حسینی در ادامه گفت: محمد اله یاری فومنی هم در مدتی که در دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری حضور داشت؛ توانست تحولی در این اداره کل ایجاد کند؛ آموزش هنر رکن اصلی هنر است و اگر هنر در جامعه ای بالنده است به خاطر چگونگی آموزش هنر است. موسیقی، در کشور شرایط دشواری دارد و اداره امور هنری دشوار است. امیدواریم که اله یاری در این مسوولیت موفق باشد.

علی ترابی در این جلسه گفت: پیش از اینکه به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی فعالیت کنم، شناختی از آقای حسینی نداشتم اما در این مدت ۱۴ ماه حضور در دفتر موسیقی از حمایت معاون هنری برخوردار بودم که از ایشان و وزیر محترم به خاطر حمایت ها قدردانی می کنم. شیوه کار در این مدت، در دفتر موسیقی، اعتماد به اهالی هنر بود و تا حد امکان در این مسیر حرکت کردم. شوراهایی که کارایی نداشتند را با احترام به هنرمندان و استادان موسیقی، تعطیل کردیم و روند صدور مجوز تحول پیدا کرد. اما در راستای منافع موسیقی به نقطه ای رسیدم که ممکن است نبودنم در دفتر موسیقی، کمک به موسیقی باشد. امیدوارم این امر تلنگری باشد تا حریم موسیقی بهتر رعایت شود و هنرمندان بیستر اعتماد کنند که مدیران کنار هنرمندان هستند و با هم برای اعتلای هنر تلاش کنند.

خوشحالم آقای اله یاری که در یک سال گذشته جلسات متعددی در کنار هم بودیم و تعامل و روحیه همراهی با هنرمندان دارد برای این مسوولیت انتخاب شد و امیدوارم با حمایت های معاون امور هنری، گام های مؤثرتری بردارد.

ترابی همچنین از خدمات و زحمات همکارانش در دفتر موسیقی تشکر کرد.

محمد اله یاری فومنی، مدیر کل دفتر موسیقی نیز در این جلسه، گزارشی از فعالیت های دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری ارایه کرد و گفت: هر چند نگاه جدی به آموزش هنر در سیاستگذاری کلان وجود ندارد اما معاونت هنری توجه جدی به آموزش هنر دارد و در این مدت، طرح ها و برنامه هایی در راستای آموزش هنر دنبال شد. همچنین در جلسات شورای مرکزی نظارت برآموزشگاه های آزاد هنری که اعتماد و سپردن امور به اهل هنر بود، آقای ترابی حضور جدی داشت و جلسات مشترکی با هم داشتیم و از ایشان آموختم و از تجربه و نظرات ایشان قطعاَ استفاده می کنم. آقای نیک نژاد،  معاون دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری از افراد باسابقه در این دفتر است که امیدواریم در دوره سرپرستی موفق باشد.

مرتضی نیک نژاد، سرپرست دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری نیز در این جلسه گفت: از اعتماد معاون محترم هنری و آقای اله یاری سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم با همراهی همکاران اقدامات و طرح هایی را که در دفتر آموزش آغاز شده است، تداوم دهیم.

 

 

چاپ
>