X

تکذیب صدور مجوز “پویش شب شنبه ها”از سوی دفتر موسیقی

یکشنبه, 20 اسفند 1396

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار خبری، حمایت و صدور مجوز در خصوص”پویش شب شنبه ها”را تکذیب کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در پی انتشار خبری در ارتباط با برگزاری “پویش شب شنبه ها ” با حمایت و مجوز دفتر موسیقی در برخی رسانه ها، این دفتر به اطلاع میرساند:
هیچگونه صدور مجوز و طبیعتاً حمایتی با موضوع فوق توسط این دفتر انجام نشده است و این خبرسازی ها از اساس تکذیب می گردد.

چاپ
>