X

تلاش معاونت هنری برای توسعه همکاری با منطقه آزاد قشم

یکشنبه, 4 شهریور 1397

نشست معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، شنبه سوم شهریورماه در معاونت امور هنری برگزار شد.

در این جلسه سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری با تاکید بر ظرفیت مناطق آزاد در زمینه فرهنگ و هنر گفت: مناطق آزاد کشور از جمله منطقه آزاد قشم ظرفیت ها و فرصت هایی برای توسعه فعالیت های هنری حرفه ای هستند و خوشبختانه تمایل برای همکاری و توسعه فعالیت های هنری در این مناطق وجود دارد.

حسینی ادامه داد: با توجه به پیشینه و مشخصه های فرهنگی منطقه قشم، محورهایی برای توسعه فعالیت های هنری حرفه ای در این منطقه طراحی می شود.

حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه گفت: منطقه آزاد قشم آمادگی دارد در تعامل با معاونت امور هنری و با توجه به مشخصه های منطقه، برنامه های منسجمی را برای گسترش و توسعه هنر و ایجاد زمینه برای فعالیت هنرمندان هماهنگ کند.

در این جلسه علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی و علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران نیز حضور داشتند.

منبع: روابط عمومی معاونت امور هنری

چاپ
>