X

تفاهم نامه معاونت امور هنری و دانشگاه سوره امضا شد

دوشنبه, 13 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهم نامه همکاری دانشگاه سوره و معاونت امور هنری، روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه به امضای سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری و محمدحسین ساعی، رییس دانشگاه سوره رسید.
ارتقای سطح کیفی و کمی آموزش رسمی هنر، کمک به صیانت و ماندگاری هنرهای ملی و محلی، کمک به شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان در حوزه هنر، افزایش طرح های مطالعاتی کاربردی در سطح دانشگاه و … از جمله اهداف این تفاهم نامه است.
برگزاری دوره ها و کارگارههای آموزشی در حوزه سیاستگذاری، اقتصاد و فلسفه هنر و حوزه های بینارشته ای هنر، استفاده از ظرفیت های طرفین برای همکاری های متقابل در برنامه های هنری، تعاملات علمی، فرهنگی، هنری، مطالعاتی و آموزشی در راستای ارتقای همکاری مشترک، همکاری در برگزاری همایش با رویکرد هنری و … از جمله موضوع ها و زمینه های این تفاهم نامه است.
این تفاهم نامه با حضور سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری، احمد صدری، مشاور معاون امور هنری و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران، مجید فروغی، مدیر روابط عمومی معاونت هنری، محمدحسین ساعی، رییس دانشگاه سوره، محمد شهبازی معاون دانشجویی و فرهنگی، یوسف خجیر معاون پژوهشی و سرپرست دانشکده فرهنگ و ارتباطات، کاظم نظری، رییس دانشکده  هنر، مهران هوشیار، عضو هیات علمی دانشکده هنر و سید امین موسوی، رییس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه سوره حضور داشتند.
چاپ
>