X

تغییر در صدور مجوز کنسرت‌های شهرستان

سه شنبه, 4 اسفند 1394

صدور مجوز کنسرت‌های شهرستان به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها واگذار شد.

به گزارش نای، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تفویض اختیار وظایف اجرایی حوزه‌های ستادی به واحدهای استانی، صدور مجوز کنسرت در اماکن عمومی تا ظرفیت ١٢٠٠ نفر را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها واگذار کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «به استناد بخشنامه‌ی وزارتی و در راستای تفویض اختیار وظایف اجرایی حوزه‌های ستادی به واحدهای استانی امکان صدور مجوز اجراهای صحنه‌ای موسیقی (کنسرت) در اماکن عمومی تا ظرفیت ۱۲۰۰ نفر، به آن دسته از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها که آمادگی خود را جهت مدیریت شایسته این امر اعلام کرده‌اند واگذار گردید.

این تصمیم به منظور کاستن از تصدی‌گری‌ها و نیز توجه بیشتر به درخواست‌های مکرر فعالان استانی و اعتماد به شایستگی‌های هنرمندان شهرستانی و توان کارشناسی ادارات کل استان‌ها اتخاذ گردیده و بی‌تردید می‌تواند موجب توسعه‌ی کمی و کیفی فعالیت‌های موسیقایی خارج از مرکز، کاهش چشمگیر رفت و آمدها و هزینه‌های بین‌شهری و فرایند زمانی صدور مجوز اجراهای صحنه‌ای شود.»

چاپ
>