X

تسلیت سرپرست معاونت هنری برای درگذشت هنرمند پیشکسوت موسیقی خوزستان

چهارشنبه, 10 آذر 1400

به گزارش نای ، محمود شالویی؛ سرپرست معاونت امور هنری در پیامی برای درگذشت درویش علی فتحی پور، هنرمند پیشکسوت موسیقی خورزستان نوشته است: درویش‌علی فتحی پور با فرهنگ و موسیقی بختیاری همدل و همزاد بود و با نوای سازش بخشی از فرهنگ بختیاری را روایت کرد.

فتحی پور از نسل قدیم نوازندگان کرنای بختیاری است که همیشه دغدغه آموزش موسیقی بختیاری را داشت و برای روشن نگه داشتن چراغ این موسیقی بومی تلاش کرد.

درویش‌علی فتحی پور با ساز و موسیقی همراه بود و امروز موسیقی بختیاری یکی از هنرمندان و عاشقان خود را از دست داده است.

درگذشت هنرمند پیشکسوت موسیقی زنده یاد درویشعلی فتحی پور را به خانواده ارجمندش، هنرمندان و هنردوستان تسلیت می گویم و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت از درگاه خداوند متعال خواهانم.

چاپ
>