X

تسلیت سرپرست معاونت هنری برای درگذشت دردی طریک

دوشنبه, 12 مهر 1400

به گزارش نای ، محمود شالویی (سرپرست معاونت هنری) در پیامی درگذشت محمد اسماعیل زاده معروف به دردی طریک نوازنده دوتار و خواننده را تسلیت گفت.

شالویی در این پیام نوشته است:

«موسیقی ایران سرشار از نغماتی است که با زیست فرهنگی و اجتماعی و باورهای مردم مناطق کشور از گذشته تا امروز پیوند دارد و هنرمندان موسیقی نواحی با نواها و آواها، حافظ و راوی این باورها و تاریخ و فرهنگ بومی هستند. محمد اسماعیل زاده دردی طریک نوازنده دوتار و خواننده مصداقی از حافظان و راویان عاشق هنر و موسیقی استان گلستان و ایران است که در داخل و کشورهای دیگر با اجرای موسیقی معرف شایسته ای برای فرهنگ و موسیقی ترکمن و گلستان بود.

درگذشت هنرمند گرانقدر و ارزشمند موسیقی نواحی محمد اسماعیل زاده را به خانواده گرانقدرش، مردم عزیز استان گلستان و دوستداران فرهنگ و هنر کشور تسلیت می گویم و برای این هنرمند زنده یاد نیک نام رحمت الهی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.»

چاپ
>