X

تخفیف ویژه فروشگاه‌های اتکا برای دارندگان هنرکارت

یکشنبه, 17 مرداد 1400

به گزارش نای به اطلاع اعضای محترم صندوق اعتباری هنر می رساند؛ به منظور بهره مندی دارندگان هنرکارت از مزایای خرید و تخفیف ویژه، صندوق اعتباری هنر با سازمان اتکا قرارداد همکاری امضا می کند.

با نهایی شدن مراحل این قرارداد، دارندگان هنرکارت مازاد بر تخفیفات رایج فروشگاه های زنجیره ای اتکا از تخفیف ویژه مازاد نیز برخوردار خواهند شد.

بزودی اطلاعات تکمیلی این طرح در اختیار اعضای محترم قرار خواهد گرفت.

چاپ
>