X

بهمن حاج امینی: جشنواره موسیقی نواحی فرصتی است که هنرمندان خودی نشان دهند

دوشنبه, 19 مهر 1400

بهمن حاج امینی در گفتگو با ستاد خبری چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران مطرح کرد: در جشنواره امسال با پیشنهاد دبیراین رویداد، داوری میان آثار حاضر در جشنواره وجود نداشت و صرفا بحث انتخاب آثار مطرح بود. خوشبختانه از همه مناطق ایراننمونه آثاری به دبیرخانه ارسال شده بود که باید بگویم واقعا همه آنها عالی بودند.

این پژوهشگر موسیقی اضافه کرد: امسال شاهد آثاری از اساتید، پیشکسوتان و همچنین هنرمندان جوان به صورت توامان بودیم واعضای هیئت انتخاب نیز پژوهشگرانی از مناطق مختلف ایران بودند که همگی نسبت به موسیقی منطقه خودشان آگاهی کامل داشتند.

وی افزود: در زمینه موسیقی نواحی بیشتر هنرمندان بر اساس سنت و اصالت فکر می کنند و البته هرکس روایت خاص خودش را ازموسیقی منطقه اش دارد. این در حالی است که نسل جدید هم روایت خودشان را دارند و این در میان آثار امسال بسیار چشمگیر بود. بهزعم بنده انحراف از فرهنگ موسیقایی منطقه به ندرت پیش می آید زیرا به صورت شفاهی و سینه به سینه منتقل می شود و خوشبختانهحلقه انتقال شفاهی هنوز خیلی قوی است.

حاج امینی همچنین توضیح داد: در بررسی آثار شاهد این بودیم که هنرمندان جوان به شیوه های اصیل بسیار پایبند بودند اما با یکنگاه امروزی هنر خود را ارائه داده اند. این در حالی است که امروزه با وجود رسانه های اجتماعی تاثیرپذیری بین جوانان زیاد است امااین جوانان بر ریشه های خود تاکید داشتند. امسال جوانان با استعدادی در جشنواره روی صحنه می روند که طی چند سال آیندهخودشان از پیشکسوتان و صاحب نظران این حوزه خواهند بود.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به غیر رقابتی بودن جشنواره بیان کرد: جشنواره های مختلفی در طول سال برگزار می شوند کههر کدام رویکرد خاص خودشان را دارند. ما جشنواره هایی با رویکرد مسابقه ای داریم که جشنواره جوان هم یکی از شاخص ترینهاست. بنده جشنواره موسیقی نواحی را جایی برای انتقال تجربه، معاشرت هنرمندان و مراودات فرهنگی می دانم که در همه جهان چنینرویدادهایی باب است. به این نکته باید توجه کرد که هنرمندان موسیقی نواحی ایران از خیلی امتیازات محروم هستند و چنین جشنوارهای فرصت مغتنمی است که این هنرمندان خودشان را نشان دهند.

عضو هیئت انتخاب جشنواره ادامه داد: به زعم بنده جشنواره می تواند بعد دیگری به عنوان هدایت کننده داشته باشد و مثلا براینوجوانان این حوزه یک بخش مسابقه ای تعریف کند تا بتواند مسیر روشنی را برای کسانی که در آغاز این مسیر هنری هستند، ترسیمکند.

حاج امینی در پاسخ به این پرسش که آثار واصل شده به جشنواره چقدر بر اصالت و سنت پایبند هستند، گفت: این به تعریف ما ازاصالت و سنت برمی گردد. سنت ایستا نیست و پویاست. یعنی اگر ایستا باشد اصلا نمی تواند با زمانه و مردم پیش برود. هرچند هنوزهنرمندانی سنت گرا هستند که دوست دارند موسیقی را به سبک قدما اجرا کنند، اما هنرمند معمولا ناگریز است که تحولاتی در آثارشایجاد کند. من با تغییر موافق نیستم اما تحول تدریجی در تمام سبک های موسیقی وجود دارد و در زمینه موسیقی نواحی با بررسی هایمیان نسلی این تحول تدریجی را شاهد هستیم.

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به صورت غیررقابتی از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه ۱۴۰۰ در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

چاپ
>