X

برگزاری ورکشاپ می‌تواند برای بهبود آموزش مؤثر باشد

چهارشنبه, 25 فروردین 1400

سیامک جهانگیری (نوازنده و مدرس نی) پیرامون وضعیت افراد متقاضی کارت صلاحیت تدریس گفت: اگر در آموزش موسیقی نقصانی وجود دارد باید برای آن راهکارهایی بگذاریم و جلسات، ورکشاپ‌ها و سمینارهایی برگزار شود که مؤثر باشند و اگر اشکالاتی هست برطرف شود.

به گزارش نای، به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی ایران، سیامک جهانگیری (نوازنده و مدرس نی) پیرامون وضعیت افراد متقاضی کارت صلاحیت تدریس گفت: اگر در آموزش موسیقی نقصانی وجود دارد باید برای آن راهکارهایی بگذاریم و جلسات، ورکشاپ‌ها و سمینارهایی برگزار شود که مؤثر باشند و اگر اشکالاتی هست برطرف شود.

سیامک جهانگیری (نوازنده و مدرس نی) پیرامون وضعیت افراد متقاضی کارت صلاحیت تدریس گفت: در مورد متقاضیان با دو دسته از افراد مواجه بودیم. اول گروهی که تحصیلات موسیقایی داشتند و به واسطه این تحصیلات با موارد آموزشی یا اصول و کتب آموزشی آشناتر بودند و به دلیل اینکه دوره‌های تخصصی‌تر هم دیده بودند بیشتر با موضوع آموزش و اینکه باید مسیر آموزشی یک هنرجوی مبتدی تا دوره متوسطه و بعضاً عالی را می‌دانستند که چطور و با چه کتبی باید پیش ببرند. در خصوص مسئلۀ آموزش ساز از نظر اکول دست گرفتن ساز (سازهای بادی که مورد داوری من بود) بعضاً شیوۀ تولید صدا، تنفس و آشنایی با موضوعایت اینچنینی برای دستۀ اول مشخص‌تر بود.

وی افزود: اما دستۀ دوم که اکثر موارد را شامل می‌شد، با افرادی مواجه بودیم که تحصیلات غیرمرتبط با موسیقی داشتند و یا صرفاً دوره‌ای کوتاه آموزش دیده بودند که می‌خواستند شروع به آموزش کنند. در این شرایط اصولاً با موضوع آموزش آشنا نبودند، تجربۀ آموزش نداشتند، کتب آموزشی مربوط به ساز را نمی‌شناختند و مسیر و چگونگی نحوۀ برخورد و مواجهۀ هنرجو با مسیر آموزش را خیلی خوب نمی‌دانستند. طبیعتاً در اینجا می‌تواند مسئلۀ آموزش مشکل‌ساز باشد، برای اینکه بسیاری نگاهشان این بود که می‌خواهند هنرجوی مبتدی را درس بدهند در صورتی که هنرجوی مبتدی باید در شروع کار با مبانی به شکل درست‌تری روبرو شود و به شکل جدی‌تر و با اکول درست مواجه شود.

جهانگیری در خصوص راهکار بهبود وضعیت آموزش نیز گفت: فکر می‌کنم جلسات تخصصی از طریق پیشکسوتانی که تحصیلات آکادمیک موسیقی دارند باید صورت بگیرد تا موضوعات آموزش موسیقی را بروز کنیم و ببینیم چه راهکارهایی برای همسان‌سازی و استانداردسازی مسئله آموزش در آموزشگاه‌ها و حتی در دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد.

این مدرس و نوازنده نی در ادامه درباره نقش خانه موسیقی در برگزاری آزمون‌های صلاحیت تدریس گفت: به نظرم کاری که خانه موسیقی انجام می‌دهد بسیار خوب است از این لحاظ که یک بررسی انجام بشود از کم و کیف افرادی که در حال تدریس بخصوص در شهرستان‌ها هستند و این می‌تواند بسیار مثبت باشد. اما اگر معتقد به این هستیم که آموزش در شهرستانها ممکن است دچار نقصان باشد، باید برای آن راهکارهایی بگذاریم. جلسات، ورکشاپ‌ها و سمینارهایی که چاره‌ساز باشند و اگر اشکالاتی هست زمینه آن را بشناسند.

سیامک جهانگیری در پایان گفت: با توجه به حجم هنرجوهاــ که خوشبختانه هر ساله بیشتر هم می‌شودــ امکان اینکه در همه شهرستان‌ها متخصص آموزش وجود داشته باشد نیست. اما از دوستانی که دارند فعالیت می‌کنند می‌توان استفاده کرد. منوط بر اینکه با تعاریف مشخص، بازکردن موضوع آموزش، معرفی کتاب‌های مؤثر در امر آموزش، یکسان‌سازی موضوعات بنیادی آموزش موسیقی از طریق خانه موسیقی می‌تواند این اتفاق بیفتد و با برگزاری جلساتی برای بهبود آموزش راهکارهایی در نظر گرفته شود.

چاپ
>