X

«برخط ماه و نوا» به پایان رسید/ آغاز بخش دوم از تیرماه

دوشنبه, 24 خرداد 1400

به گزارش نای در روز چهارم و پایانی اجراها و مطابق با جدول پخش، ابتدا گروهی پنج نفره متشکل از آزاده امیری نوازنده تار، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه، مریم ملا نوازنده تمبک، صبا رمضان نوازنده سازهای کوبه‌ای و به خوانندگی نوید نوروزی به روی صحنه رفتند و قطعات باران، ساز و آواز (علیرضا دریایی و نوید نوروزی)، طرب انگیز، تکنوازی تار، چهار مضراب با همراهی تمبک مریم ملا و تصنیف دوستت دارم را اجرا کردند.

قطعاتی که این گروه در این کنسرت اجرا کردند، در دستگاه شور و آواز دشتی بود که آهنگسازی تمامی این قطعات برعهده آزاده امیری بود. تمامی این قطعات، از ساخته‌های چند سال گذشته این هنرمند است که به صورت صوتی منتشر شده‌اند. این قطعات برای ارکستر بزرگتری که شامل تار، سنتور، عود، کمانچه، کمانچه آلتو، تار باس، تمبک، سازهای کوبه‌ای و خواننده نوشته شده بود اما به دلیل شرایط این اجرا، گروه تصمیم به اجرای این قطعات با ارکستر کوچکتری گرفت.

اجرای دوم توسط گروه سه نفره نوید توسلی نوازنده سنتور، صابر سوری نوازنده عود و بهنام معصومی نوازنده تمبک به روی صحنه برده شد. این گروه در این کنسرت، قطعات نهفته در یادها اثر ابوالحسن صبا و پرویز مشکاتیان، بداهه نوازی، پرواز اثر صابر سوری، بداهه نوازی، چهار مضراب در امتداد نوا اثر نوید توسلی، بداهه نوازی و در پایان باده گسار اثر نوید توسلی را اجرا کردند. ‌

این گروه تمامی قطعات را در دستگاه نوا اجرا کردند و نحوه انتخاب قطعات، براساس مشورت دو عضو اصلی گروه یعنی نوید توسلی و صابر سوری بود.

اجرای پایانی روز چهارم نیز به اجرای محمدامین اکبرپور نوازنده تار و عیسی شکری نوازنده دایره اختصاص داشت. این گروه قطعات پیش‌درآمد از آقای نی داوود، درآمد‌های ردیف آن، گوشه‌های کرشمه، سارنگ، دادآفرین، ضربی دادآفرین، آواز و دلکش، ضربی دلکش، جامه دران و فرود دلکش، ضربی چهارپاره، گوشه راک آقای نی داوود و همچنین یک ضربی در راک کشمیر، فرود و همچنین یک تصنیف نصیر خوانی را اجرا کردند.

این گروه تمامی قطعات را در دستگاه ماهور اجرا کردند. این اجرا، ادامه‌ی دونوازی‌هایی بود که در سال ۱۳۹۲ به نام «سینه‌ی مشروح» یادواره مرتضی نی داوود اجرا کرده بودند که در آن کنسرت، صفحه و ردیف سه گاه آقای نی داوود را کپی کرده بودند و قطعات را بر آن اساس ساخته بودند. در این اجرا، محمدامین اکبرپور به همراه عیسی شکری ردیف و صفحه ماهور استاد نی داوود را کپی کرده بودند و آن را اجرا کردند.

گفتنی‌ست؛ این فصل از برنامه‌ها در سه دوره توسط انجمن موسیقی ایران برنامه‌ریزی و به صورت ماهیانه اجرا خواهد شد. گونه‌های مختلف موسیقی از جمله موسیقی دستگاهی، نواحی و کلاسیک غربی در این دوره در جدول برنامه‌ها گنجانده شده‌اند تا از حداکثر ظرفیت هنرمندان موسیقی در سه دوره برگزاری استفاده شود.

مجموعه کنسرت‌های آنلاین در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۰ طبق جدول‌های اجرایی پخش خواهند شد.

چاپ
>