X

بازدید کمیته حراست جشنواره موسیقی فجر از مکان‌های برگزاری اجراها

سه شنبه, 28 آذر 1396

اعضای کمیته حراست سی و سومین جشنواره موسیقی فجر از روند آماده سازی محل های برگزاری این دوره از جشنواره بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، اعضای کمیته حراست سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر به مدیریت محمدرضا سلمان‌زاده، ضمن بازدید از محل‌های برگزاری اجراهای صحنه‌ای این دوره از جشنواره با مسئولین هریک از اماکن به گفتگو و بررسی وضعیت برگزاری و آمادگی از لحاظ کمی و کیفی پرداختند.

این بازدید و دیدارها که با هدف هماهنگی بیشتر بین نهادهای مربوط برگزاری جشنواره موسیقی فجر و ستاد جشنواره و همچنین اطمینان از برگزاری هرچه باشکوهتر این رخداد فرهنگی هنری صورت پذیرفت.

چاپ
>