X

«باخلوت خویشتن» اثر امیرحسین رئوفی با یادداشتی از استاد پشنگ کامکار منتشر شد

چهارشنبه, 11 خرداد 1401

به گزارش نای ، تازه‌ترین اثر منتشر شدهٔ امیرحسین رئوفی، نواختی مترآزاد در دستگاه نواست که به صورت بداهه و بر مبنای ردیف موسیقی دستگاهی ایران نغمه‌پردازی و اجرا شده است.

استاد پشنگ کامکار درباره این اثر می‌نویسد: «سنتور، سازی زهی‌کوبه‌ای است، اجرای آواز با این ساز آسان نیست، با امکانات محدودِ ساز سنتور اجرای انواع تحریرها و همچنین غلت، مالش و ظرایف دیگر موسیقیِ آوازی کاری پیچیده‌ است. با دو مضراب و بدون استفاده از حس لامسه بر روی سیم‌های ساز نمی‌توان به راحتی، امکاناتی که دیگر سازهای زهی‌زخمه‌ای و زهی-آرشه‌ای دارند را اجرا کرد همچنین اجرای ویبراسیون به شکل صحیح در توالی مضراب‌ها امکان پذیر نیست.

از دیگر پیچیدگی‌های اجرای موسیقی مترآزاد (آوازی) با ساز سنتور، محدودیت کوک را می‌توان نام برد که معمولاً بعد از اجرای چند گوشهٔ اصلی باید از دیگر گوشه‌ها صرف نظر کرد.

بدلایل ذکر شده نوازندگان سنتور باید بیشتر از دیگر نوازندگان سایر سازها و حتی آوازخوان‌ها تبحر در بسط و گسترشِ یک گوشه را بدست آورند، به صورتی که بتوانند با اجرای دو یا سه گوشه، بداهه‌نوازی‌ِ متنوعی با زمان کافی داشته باشند.

امیرحسین رئوفی نوازندهٔ توانمند سنتور، در این بداهه‌نوازی، با سنتور دوازده خرک (که در گذشته بیشتر معمول بوده است)، با استفادهٔ مناسب از خرک‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و همچنین پوزیسیون چهارم سنتور (پشت خرک‌های زرد) اجرای بسیار خوبی ارائه داده است.

وی در این تکنوازیِ نوا، گوشه‌های اصلی و گوشه‌های دارای مقام متفاوت را با جمله‌بندی و تحریرهای متنوع و منطقی در نواختی متعّهد به ردیف، بسیار خوب اجرا و ارائه کرده است.

برای ایشان و تمام فرزندان سنتورنوازی ایران‌زمین که در حفظ و اعتلای سنتور و سنتورنوازی تلاش می‌کنند آرزوی موفقیت دارم.»

شایان ذکر است این اجرا در یک نشست و بدون ویرایش‌های دیجیتال در خرداد ۱۳۹۴ توسط مؤلف ضبط خصوصی شده‌است که اکنون پس از گذشت هفت سال به صورت دیجیتال از طریق سامانه بیپ تونز منتشر می‌شود.

چاپ
>