X

انتشار پوستر و موشن‌گرافی پروژه «برخط ماه و نوا ۳»

پنجشنبه, 7 مرداد 1400

پوستر و موشن گرافی پروژه کنسرت‌های آنلاین «برخط ماه نوا ۳» که توسط انجمن موسیقی ایران با حمایت دفتر موسیقی وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی برگزار می شود در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

طراح گرافیک پوستر این برنامه توسط استودیو بن انجام شده و موسیقی استفاده شده در موشن گرافی نیز بخشی از پنج‌ضربی عراق،از ساخته های استاد ارشد طهماسبی است.

این فصل از برنامه‌ها در سه دوره توسط انجمن موسیقی ایران برنامه‌ریزی و به صورت ماهیانه اجرا خواهد شد.

گونه‌های مختلف موسیقی از جمله موسیقی دستگاهی، نواحی و کلاسیک غربی در این دوره در جدول برنامه‌ها گنجانده شده‌اند تا ازحداکثر ظرفیت هنرمندان موسیقی در سه دوره برگزاری استفاده شود.

چاپ
>