X

انتشار فراخوان بخش پژوهشی جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

شنبه, 4 بهمن 1399

فراخوان مقالات بخش پژوهشی سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی از سوی دبیرخانه منتشر شد.

به گزارش نای، فراخوان مقالات بخش پژوهشی سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی، با موضوع «مسئلۀ آموزش در موسیقی کلاسیک ایرانی» و محورهای مرتبطی چون آموزشِ شفاهی، آموزشِ مکتوب، آموزش در دانشگاه، کارگانِ آموزشی، مسئلۀ آموزش ردیف، آموزش و بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی و آسیب‌شناسی آموزش منتشر شد.

متن فراخوان این بخش به شرح زیر است:

به نام خدا

موضوع: آموزش در موسیقی کلاسیک ایران

سومین دوره جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. در این دور از جشنواره‌ از دانشجویان، علاقمندان و پژوهشگران حوزه‌ی موسیقی کلاسیک ایرانی (موسیقی دستگاهی) دعوت می‌شود تا مقالات خود را با موضوع «مسئله‌ی آموزش در موسیقی کلاسیک ایرانی» و محورهای مرتبطی چون آموزشِ شفاهی، آموزشِ مکتوب، آموزش در دانشگاه، کارگانِ آموزشی، مسئله‌ی آموزش ردیف، آموزش و بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی و آسیب‌شناسی آموزش تا تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، به آدرس ایمیل دبیرخانه‌ی جشنواره ICMFRS@gmail.com ارسال فرمایند.

پس از بررسی مقالات توسط هیأت داوران و دبیرخانه‌ی پژوهشی جشنواره، آثار منتخب در روزهای جشنواره معرفی و ارائه خواهند شد.

دکتر مریم قرسو (هیئت علمی گروه موسیقی دانشگاه تهران) دبیر بخشِ پژوهشی و اعضای هیئت علمی و داوران این بخش خانم دکتر نرگس ذاکرجعفری (هیئت علمی دانشگاه گیلان)، دکتر حسین میثمی و دکتر حمید عسکری رابری (هیئت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر) هستند.

ساختار مقالات می‌بایست از الگوی نوشتار مقالات علمی‌ـ پژوهشی و ویژگی‌های زیر تبعیت کند: تعداد کلمات بین ۴ تا ۸ هزار کلمه باشد. مقالات باید دارای چکیده (۳۵۰ کلمه)، کلید واژه (۵ تا ۷)، مقدمه، نتیجه‌گیری و کتابشناسی (با پیروی از الگوی نگارش کتاب‌شناسی شیکاگو) باشند.

چاپ
>