X

اعطای درجه یک هنری به سیمون آیوازیان

یکشنبه, 2 خرداد 1400

به گزارش نای در ابتدای این جلسه با حضور سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لوح درجه یک هنری سیمون آیوازیان هنرمند موسیقی و عکاس که از شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران است، به این هنرمند اعطا شد.

در جلسه شورای نظارت بر آموزشگاههای آزاد موسیقی، آزمون چهار متقاضی دریافت مجوز آموزشگاه برای تهران برگزار شد و ۱۱ پرونده افراد متقاضی برای دریافت مجوز آموزشگاههای موسیقی در استان ها ارزیابی شد.

جلسه نظارت بر آموزشگاههای آزاد موسیقی با حضور داود گنجه ای، سیمون آیوازیان، احمد صدری، کیاوش صاحب نسق، حسن ریاحی، محمد اله یاری(مدیرکل دفتر موسیقی) و علی اکبر صفی پور، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری برگزار شد.

چاپ
>