X

اعطای بورس فستیوال «آینه‌دار» وارد مرحله‌ داوری شد

شنبه, 8 آبان 1395

مرحله انتخاب آثار ۱۸ پژوهشگر ایرانی و غیرایرانی متقاضی اولین دوره اعطای بورس پژوهشی فستیوال «آینه دار» از نوزدهم آبان آغاز می شود.

به گزارش نای، مرحله انتخاب آثار ۱۸ پژوهشگر ایرانی و غیر ایرانی متقاضی اولین دوره از اعطای بورس پژوهشی فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» از روز چهارشنبه نوزدهم آبان ماه در محل دبیرخانه این رویداد موسیقایی پژوهشی آغاز می شود.

مریم قرسو دبیر علمی و علی مغازه ای دبیر هنری فستیوال موسیقی نواحی آینه دار و آمنه یوسف زاده، هومان اسعدی، ساسان فاطمی و بابک خضرایی اعضای هیات انتخاب اولین دوره از اعطای بورس پژوهشی فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» را تشکیل می دهند.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته پژوهشگرانی که پروپوزال‌ و تقاضای خود را در سامانه فستیوال آینه‌دار ثبت کرده‌اند در جلسه‌ دفاع از طرح ارایه شده از اهمیت موضوع، چگونگی انجام کار و روش پژوهش خود با داوران بورس‌های پژوهشی صحبت می‌کنند. ضمن اینکه پس از بررسی و ارزیابی طرح‌های رسیده، بر اساس توانایی نگارشی و اجرایی ارایه دهندگان طرح‌ها، مجموعاً به هفت نفر از این پژوهشگران، بورس پژوهشی اعطا می‌شود.

مراحل پژوهشی و نگارشی پژوهش‌های نهایی، پس از اعلام نظر کارشناسان و پس از معرفی برگزیدگان توسط دبیران فستیوال «آینه‌دار» با اعطای هزینه‌ پژوهش، زیر نظر دبیرخانه‌ آینه‌دار و مشاوره و راهنمایی مریم قرسو دبیر علمی فستیوال آغاز و انجام می‌شود.

ایجاد حرکتی نوین در امر گسترش پژوهش و شناخت و مطالعه‌ موسیقی  ایران و اقوام ایرانی از جمله اهداف مهم طرح اعطای بورس پژوهشی فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» است.

چاپ
>