X

اسعدی: مقرر شد دو نوع تقدیر از هنرمندان به عمل آید

شنبه, 10 آبان 1399

دبیر چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان طی یادداشتی در خصوص تقدیرشدگان این دوره از جشنواره توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش نای، در این یادداشت آمده است:

در دوره چهاردهم جشنواره ملی موسیقی جوان با توجه به  تعدد بخش‌های سازی و آوازی و همچنین حضور محدود شرکت‌کنندگان در برخی از شاخه‌ها، خصوصاً در بخش موسیقی نواحی، مقرر شد دو نوع تقدیر از هنرمندان به عمل آید؛ یکی در بخش‌هایی که شرکت‌کنندگان به حدّ نصاب رسیده‌اند و علاوه بر نفرات برگزیده کیفیت اجرای متقاضی به گونه‌ای بود که می‌بایست مورد تشویق قرار گیرد با صدور لوح تقدیر از سوی دبیرخانۀ جشنواره تشویق عزیزان میسر شود. دوم اینکه در برخی شاخه‌ها به‌دلیل کیفیت اجراها هیئت داوران کسی را حائز کسب رتبۀ اول تا سوم ندانست و صرفاً به اعطای لوح تقدیر بسنده نمود. در شکل دیگری در این بخش با توجه به کیفیت مطلوب و گاه عالی شرکت‌کنندگان از یک سو و عدم وجود حدّ نصاب رقبا از سویی دیگر مقرر شد به شرکت‌کنندگان علاوه بر اعطای لوح تقدیر، جایزۀ نقدی معادل نفرات اول یا دوم یا سوم بنا به تشخیص هیئت محترم داوران هر بخش نیز اعطا گردد.

این مهم به دلیل زمان‌بر بودن اعلام در مراسم اختتامیه توسط مجریِ محترم و محدودیت‌های زمانی در پخش آنلاین حذف شد، اما به‌زودی توضیحات راجع به نوع تقدیر و میزان جایزۀ نقدیِ برخی تقدیرشدگان در سایت انجمن موسیقی ایران بارگذاری خواهد شد.

هومان اسعدی

دبیر چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

چاپ
>