X

استاد شجریان در بیمارستان بستری شد

دوشنبه, 7 بهمن 1398

محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران شب گذشته در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.

به گزارش نای، محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران از شب گذشته در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد و تحت نظارت تیم پزشکی قرار دارد.

انجمن موسیقی ایران برای ایشان آرزوی سلامتی دارد.

چاپ
>