X

اساسنامه تشکیل انجمن آموزشگاه‌های آزاد هنری استان تهران نهایی شد

دوشنبه, 4 اسفند 1399

اساسنامه پیشنهادی تشکیل انجمن آموزشگاه‌های آزاد هنری استان تهران  نهایی شد.

به گزارش نای، اساسنامه پیشنهادی تشکیل انجمن آموزشگاه‌های آزاد هنری استان تهران با حضور علی‌اکبر صفی‌پور (مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌های هنری معاونت امور هنری) و میثم مرادی (معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران) و تعدادی از مدیران آموزشگاه‌های آزاد هنری در رشته‌های موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایش بررسی و نهایی شد.

بنا بر اساسنامه پیشنهادی این انجمن، مقرر است به صورت مؤسسه چندمنظوره در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت برسد و اعضای مؤسس پس از انجام تشریفات اداری و با اعلان عمومی و دعوت از تمامی مدیران آموزشگاه‌های آزاد هنری استان تهران نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیئت مدیره اقدام کنند.

در استان تهران بیش از دو هزار آموزشگاه آزاد هنری در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

چاپ
>